notícies

Observació responsable de cetacis a la costa del Garraf

Comença l’estiu i la mar s’omple d’embarcacions d’esbarjo que poden trobar-se amb grups de dofins durant la navegació, per aquest motiu creiem important recordar tot allò que podem i no podem fer en presència de cetacis per a no causar-los molèsties o danys.

Ningú millor que Fernando de Alvarado, el nostre patró col·laborador des de 2016 i propietari de l’embarcació Alcyon (amb la qual realitzem la majoria de les nostres sortides), per a explicar-nos una cosa tan important com la navegació responsable amb dofins i balenes.

"L’albirament de cetacis en les nostres costes és una activitat cada vegada més atractiva i és un mètode altament formatiu referent a les espècies existents i la importància que té cuidar i preservar els seus ecosistemes"

INTRODUCCIÓ:

L’albirament de cetacis en les nostres costes és una activitat cada vegada més atractiva per a un major nombre de persones. A més, s’està convertint també en un mètode altament formatiu referent a les espècies existents i la importància que té cuidar i preservar els seus ecosistemes. En concret, dins del litoral català, la costa del Parc Natural del Garraf és una zona privilegiada per a desenvolupar aquesta activitat. A l’Associació Cetàcea portem anys treballant en projectes científics per a l’estudi, divulgació i protecció del medi marí, molt especialment de les diverses espècies de cetacis, així com, més recentment, dels principals ocells marins presents en les nostres aigües.

PROTOCOL I BONES PRÀCTIQUES PER AL ALBIRAMENT DE CETACIS

Amb independència dels diferents acords i protocols internacionals als que la nostra legislació s’ha adherit, perquè la divulgació i la protecció de l’entorn marí puguin anar de la mà, és important respectar una sèrie de normes de les quals recollim en aquest document les més prioritàries.

És molt important respectar les següents normes quan albirem cetacis durant la nostra navegació:

 • Un màxim de dos (2) embarcacions podran involucrar-se en un albirament concret, arribat el cas.
 • A el mateix temps, les embarcacions no han de superar els trenta (30) minuts per a cada albirament.
 • En cap cas s’utilitzaran ecosondes a l’àrea d’observació ni es faran servir altaveus a l’exterior; els tripulants a bord evitaran cridar durant l’albirament.
 • Als cetacis no se’ls ha d’alimentar de cap manera, ni, molt menys, se’ls llançarà cap tipus d’objecte.
 • L’aproximació als cetacis es realitzarà de forma gradual i lenta, amb un angle al voltant dels seixanta graus (60 °); per tant, s’evitarà fer-ho a rumb directe, ja sigui per davant o des del darrere.
 • En general, es respectarà una zona d’exclusió de cent (100) metres, que procurarem no envair activament.
 • S’establirà una velocitat màxima de navegació de quatre (4) nusos o, en cas necessari, propera a la més baixa dels individus presents del grup de cetacis.
 • S’evitaran els canvis sobtats de rumb i velocitat si els cetacis estan molt pròxims a l’embarcació.
 • No ha d’interferir mai en la trajectòria d’un individu o grup d’individus.
 • Mai hem interposar-nos conscientment amb el nostre rumb entre una cria i la seva mare.
 • Si algun individu (és a dir, dofí) s’acosta a l’embarcació, fins i tot és convenient reduir una mica la velocitat; si fos necessari, es pot arribar a aturar el gir de l’hèlix i mai es donarà enrere.
 • En presència de cetacis, no està permès l’ús d’impulsors laterals (thrusters) per mantenir l’embarcació al seu lloc i tampoc s’utilitzarà l’àncora, tot i que es mantingui la distància d’exclusió esmentada abans.
 • En cap cas s’intentarà el contacte físic directe amb els cetacis; per tant, està prohibit el bany en la seva presència, el busseig en cap de les seves modalitats (snorkel, amb escafandre o equip autònom, etc.) i, en general, qualsevol activitat que suposi interactuar amb els individus en el seu hàbitat.
 • De la mateixa manera, està prohibit acostar-se als cetacis amb motos aquàtiques, canoes, caiacs, esquís aquàtics o altres formes de desplaçament, amb o sense motor.
 • Mai s’ha de perseguir els cetacis si aquests s’allunyen motu proprio de l’embarcació.
 • En cas d’observar algun dels següents comportaments per part dels cetacis, les embarcacions es mantindran al marge i, si aquests comportaments es reiteren, s’allunyaran progressivament de el lloc: 
  • Suspensió d’activitats essencials (alimentació, criança o aparellament). o Forts cops de cua a l’aigua (demostració d’irritació o enuig).
  • Natació evasiva.
  • Canvis sobtats de direcció o velocitat
  • Immersions prolongades i allunyant-se de l’embarcació.

Aquestes altres són obligacions que s’han de complir si, lamentablement, ens trobem en la situació esmentada:

 • Si s’arriba a produir una col·lisió fortuïta amb algun cetaci s’ha d’informar a les autoritats competents immediatament.
 • Si presenciem alguna conducta irregular, negligent o il·lícita per part d’alguna embarcació en presència de cetacis, tenim l’obligació de denunciar-ho a les autoritats.
 • En el supòsit d’albirar algun cetaci amb ferides o cicatrius recents (sagnants) o cops evidents, s’ha d’informar també a les autoritats.

_________

i Conveni de Berna relatiu a la conservació de vida silvestre i el medi natural a Europa (Berna 1979).

4t Protocol de el Conveni de Barcelona sobre conservació de la biodiversitat marina (hàbitats i espècies) a la Mediterrània.

Acord per a la conservació dels cetacis al Mar Negre, Mar Mediterrani i Atlàntic Contigu (ACCOBAMS).