Recerca

Projecte Fotoidentificació:
Balenes i dofins al litoral català

Es tracta d’un projecte que té per objecte estudiar les comunitats de cetacis presents a les costes del Garraf. La nostra intenció és saber quines espècies de cetacis hi viuen, quins són els hàbitats que ocupen i aprofundir una mica més en les seves relacions i identificació.

Són 8 les espècies de cetacis que estan considerades com a residents del mar Mediterrani: el rorqual comú (Balaenoptera physalus), el catxalot (Physeter macrocephalus), el dofí ratllat (Stenella coeruleoalba), el dofí mular (Tursiops truncatus), el dofí comú de musell curt (Delphinus delphis), el cap d’olla gris (Grampus griseus), el cap d’olla negre d’aleta llarga (Globicephala melas) i el zífid de Cuvier (Ziphius cavirostris). Algunes d’elles freqüenten el litoral català durant les seves migracions anuals, o de forma més estable. Amb aquest projecte, ampliem la feina iniciada el 2013 amb el Projecte Rorqual, i es centra en l’estudi de les poblacions de cetacis de les costes del Garraf, centrant-nos en la seva composició, la seva distribució i la seva foto-identificació.

Diferents espècies de cetacis freqüenten les costes catalanes, i algunes d’elles també han estat albirades a les costes del Garraf. Mitjançant aquest projecte volem aprofundir en el seu estudi, el de les seves poblacions i, amb la col·laboració amb altres entitats, comparar-ho amb altres àrees del litoral. Entre els objectius principals s’hi compten:

  • Quina importància té aquesta regió del Mediterrani occidental per a les diferents espècies de cetacis?
  • Quina és la seva distribució dins de l’àrea?
  • Existeixen zones de cria? Quines són?
  • Són exemplars residents d’aquesta zona, o es produeixen migracions amb altres àrees?
  • Per últim es vol desenvolupar un catàleg que permeti la foto-identificació individual dels exemplars albirats.

L’àrea d’estudi és la mateixa utilitzada en el Projecte Rorqual durant el 2013 i es localitza a la costa del davant de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès, en la zona situada entre les poblacions de Castelldefels i Segur de Calafell fins a una distància de 15 milles de la costa, arribant fins a la isòbata dels 1.000 metres de profunditat. L’elecció de l’àrea d’estudi no ha estat a l’atzar, sinó que respon a l’existència d’albiraments documentat de rorquals comuns i altres cetacis durant els últims anys en la zona esmentada.

Es tracta d’un projecte no invasiu que basa el seu funcionament en la presa de dades geogràfiques, ambientals i sobre comportament i composició dels grups de les espècies observades. A més a més, també es prenen fotografies de tots els individus albirats.

Les sortides es realitzen en embarcacions de vela, tot i que la navegació sempre és a motor, seguint les directrius marcades pel Reial Decret 1727/2007, pel que s’estableixen mesures de protecció de cetacis. Les sortides es duen a terme realitzant transsectes establerts prèviament, que ens permeten realitzar un estudi més sistemàtic i complet de l’àrea.

Albiraments realitzats

A l’Associació Cetàcea estem duent a terme estudis sobre cetacis davant de la costa del Garraf des de l’any 2013. A principis del 2014, vàrem iniciar el Projecte Foto-Identificació: Balenes i Dofins al Litoral Català amb l’objectiu de conèixer una mica millor les diferents espècies que habiten a la zona i basant-lo en la foto-identificació. En els mapes inferiors podeu observar les diferents espècies albirades des de que vàrem començar l’estudi.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 12 de setembre de 2021.

Des de l’any 2013 hem albirat 7 espècies diferents de cetacis en aigües de la costa del Garraf, el dofí ratllat (Stenella coeruleoalba), el dofí mular (Tursiops truncatus), el rorqual comú (Balaenoptera physalus), el cap d’olla gris (Grampus griseus), el catxalot (Physeter macrocephalus), el dofí comú curt (Delphinus delphis) i el zífid de Cuvier (Ziphius cavirostris). Podeu veure la distribució dels albiraments en els mapes següents.

Catàlegs de Foto-Identificació

Dofí Mular

El catàleg mostra tots els individus de dofí mular foto-identificats des del 2014.

Cap d'olla Gris

El catàleg mostra tots els individus de cap d’olla gris foto-identificats des del 2014.

Rorqual Comú

El catàleg mostra tots els individus de rorqual comú foto-identificats des del 2014.

Catxalot

El catàleg mostra tots els individus de catxalot foto-identificats des del 2014.

Entitats col·laboradores

Un dels objectius de l’associació Cetàcea és el de treballar en xarxa amb altres entitats que realitzen estudis sobre cetacis en altres àrees del Mediterrani. En aquest sentit, hem anat teixint aliances amb organitzacions de Catalunya, Murcia, Illes Balears, França i Itàlia.

El projecte Foto-Identificació: Balenes i dofins del litoral català, compta amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

info@associaciocetacea.org

Whatsapp: 613007321

AVÍS LEGAL – Copyright © 2021 Tots els drets reservats.