Recerca

El mar Mediterrani ha sigut històricament un dels mars més afectats per l’activitat humana, i amb el desenvolupament tecnològic que s’ha produït en els últims segles, el seu impacte ha esdevingut cada vegada més important. Paral·lelament, el desenvolupament de tècniques de pesca cada vegada més eficaces, ha conduït a moltes espècies que habiten els hàbitats mediterranis a estar en un estat difícil de conservació.

Durant les últimes dècades també ha anat augmentant la preocupació per la preservació del Mediterrani, i han anat proliferant diferents iniciatives per estudiar les diferents espècies marines, hàbitats i les interaccions entre ells. Tot i això encara són moltes les preguntes plantejades, que encara no han obtingut resposta.


Mitjançant el desenvolupament d’estudis de recerca, l’Associació Cetàcea vol contribuir a resoldre els reptes de futur que es plantegen, i col·laborar a ampliar els coneixements sobre les diferents espècies que habiten el Mediterrani i els seus hàbitats. La recerca és una eina molt important per poder desenvolupar mesures de protecció més efectives, i la divulgació dels resultats obtinguts és una molt bona manera de involucrar a la resta de la societat.

Des de l’Associació Cetàcea proposem una tipus de recerca, metòdica, seriosa consistent i oberta a tota persona o entitat que hi vulgui col·laborar.

Projectes actuals

Foto-Identificació

Es tracta d’un projecte que té per objecte estudiar les comunitats de cetacis que podem trobar a les costes del Garraf.

Amics del Mar

Es tracta d’un projecte de ciència ciutadana que pretén afavorir la participació de la ciutadania en l’estudi dels cetacis a la costa catalana.

Ulls al Mar

Projecte en desenvolupament. Algunes espècies de cetacis es poden albirar des de la costa. Amb aquest projecte, volem entendre una mica millor els moviments d’aquestes espècies tan costaneres.

Plomes al Mar

Amb aquest projecte, fem un seguiment i obtenim dades sobre les diferents espècies d’aus marines que es poden veure al litoral català central.