Recerca

Projecte Megafauna marina a la costa del Garraf

Aquest projecte, compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i consisteix en la realització de sortides divulgatives amb vaixell, obertes al públic a la costa del Garraf.  Durant les sortides s’explicarà la megafauna present a la zona (aus marines, cetacis i tortugues marines) i la importància per la seva conservació de les zones protegides (Xarxa Natura 2000 que inclou una Zona d’Especial Protecció per a les Aus i una Zona d’Especial Conservació). 

En aquestes sortides se seguirà un protocol de recollida de dades de les diferents espècies observades. Les dades obtingudes ens permetran realitzar una sèrie de xerrades dirigides a diferents perfils de públic per tal de mostrar els resultats, la megafauna present als espais de la Xarxa Natura 2000 i la importància de protegir i conservar el medi marí.

Des del 2014 hem constatat que més d’un 70% dels assistents a les nostres sortides desconeixen les espècies de cetacis i aus marines presents a les nostres costes. Algunes d’aquestes espècies es troben en perill d’extinció i per les altres es desconeix el seu estat de conservació per falta de dades. Figures com la Xarxa Natura 2000 tenen un paper fonamental en la seva conservació i en la dels seus hàbitats. Tot i això, gran part de la població no coneix l’existència d’aquesta xarxa de conservació.

Així doncs aquest projecte és una oportunitat per donar a conèixer aquestes espècies i la importància que té la Xarxa Natura 2000 per la seva protecció.

A més a més, aquest projecte representa una alternativa per conèixer la fauna marina al seu hábitat, de forma respectuosa, seguint les directrius marcades pel Reial Decret 1727/2007, i una eina de divulgació dirigida a diferents perfils de públic, per tal de fer entendre que tenim un tresor ecològic a la nostra costa i que hem de protegir-lo.

  • Donar a conèixer la rellevància dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000 del Garraf per la conservació de la biodiversitat marina, sobretot cetacis, aus i tortugues marines i per la conservació dels ecosistemes que habiten aquestes espècies.
  • Fer conèixer a la ciutadania la diversitat de cetacis, aus i demés espècies d’interès de les nostres costes, l’estat de conservació d’algunes d’aquestes espècies i la necessitat de protegir-les i conservar el seu hàbitat.

  • Prendre dades, localització i fotografies de les espècies albirades (cetacis, aus i tortugues)

  • Involucrar les persones assistents en la recopilació de dades de caràcter científic de la presència d’aus, cetacis i altres espècies d’interès a la Xarxa Natura 2000.

L’àrea d’estudi es localitza a la costa del davant de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès, en la zona situada entre les poblacions de Castelldefels i Segur de Calafell fins a una distància de 15 milles de la costa, arribant fins a la isòbata dels 1.000 metres de profunditat. L’elecció de l’àrea d’estudi no ha estat a l’atzar, sinó que respon a l’existència d’albiraments documentat de rorquals comuns i altres cetacis durant els últims anys en la zona esmentada.

Es tracta d’un projecte no invasiu que basa el seu funcionament en la presa de dades geogràfiques, ambientals i sobre comportament i composició dels grups de les espècies observades. A més a més, també es prenen fotografies de tots els individus albirats.

Les sortides es realitzen en embarcacions de vela, tot i que la navegació sempre és a motor, seguint les directrius marcades pel Reial Decret 1727/2007, pel que s’estableixen mesures de protecció de cetacis. Les sortides es duen a terme realitzant transsectes establerts prèviament, que ens permeten realitzar un estudi més sistemàtic i complet de l’àrea.

Espècies d'interès

Dofí Mular

Consulta aquí més informació sobre el dofí mular 

Rorqual comú

Consulta aquí més informació sobre el rorqual comú 

Peix Lluna

Consulta aquí més informació sobre el peix lluna

Tortuga Babaua

Consulta aquí més informació sobre la tortuga babaua

Gavot

Consulta aquí més informació sobre el gavot

Dofí ratllat

Consulta aquí més informació sobre el dofí ratllat

Dofí comú

Consulta aquí més informació sobre el dofí comú

Baldriga Balear

Consulta aquí més informació sobre la baldriga balear

Mascarell

Consulta aquí més informació sobre el mascarell

Gavina corsa

Consulta aquí més informació sobre la gavina corsa 

Gavina capnegra

Consulta aquí més informació sobre la gavina capnegra

Entitat col·laboradora

Amb el suport de: 

info@associaciocetacea.org

Whatsapp: 613007321

AVISO LEGAL – Copyright © 2021 Todos los derechos reservados.