Transparència

L’Associació Cetàcea és una entitat sense ànim de lucre, autogestionada principalment des del voluntariat.  Vam iniciar la nostra activitat el 2012 amb la intenció de desenvolupar projectes de recerca i conservació a la costa catalana, amb l’objectiu final de fer difusió d’aquests coneixements a la població perquè coneguin el valor de la biodiversitat ecològica de les nostres aigües i, així, fomentar les mesures de protecció de les espècies que trobem a la nostra costa i protegir-ne l’hàbitat.

Centrem la nostra activitat en el desenvolupament d’activitats i estudis que ens permetin assolir els objectius que ens marquem a la nostra fundació.

En aquest sentit, s’han creat tres àrees independents, però que treballen de manera coordinada.

Recerca

Realitzar estudis relacionats amb les espècies marines del litoral català, els seus hàbitats i ecosistemes, que en permetin tenir un millor coneixement de les espècies que habiten les aigües del litoral català, quines són les amenaces que les afecten i quines són les actuacions que es poden dur a terme per afavorir la seva conservació.

Educació

Desenvolupar cursos de formació, xerrades educatives, taules rodones i altres activitats amb l’objectiu d’educar a joves i grans en tot allò referent a la preservació del medi marí, els seus hàbitats i les espècies que hi viuen.

Comunicació

Crear campanyes de protecció del medi marí català, del seu litoral i platges i de les espècies que l’habiten. Fomentar la participació de la societat en les nostres activitats amb l’objectiu de que esdevingui una part activa en la conservació del medi marí i fomentar la conscienciació sobre la necessitat de preservar els hàbitats marins de cara al futur.

Els nostres valors

Consulta aquí els nostres Estatuts

Consulta aquí el nostre Reglament de Règim Intern

Balanç econòmic

Dades extretes del balanç econòmic de l’entitat l’any 2023

Ingressos

Total ingressos: 64.528,59 €

No Data Found

Despeses

Total despeses: 64.125,17 €

No Data Found