Recerca

Projecte Plomes al Mar

Tot i que a Catalunya hi ha una gran afició per la ornitologia, no hi tantes dades sobre les espècies d’aus marines com sobre les espècies d’hàbits terrestres, sobretot degut a la limitació d’observació que tenen. Per tant creiem que la recollida de dades sobre aus marines serà de gran interès de cara a obtenir un millor coneixement d’aquestes espècies en les nostres costes i per a la seva conservació.

Des de que vam començar el projecte Foto-identificació s’ha observat un nombre molt gran d’espècies d’ocells marins al llarg de les nostres sortides.  Això, juntament amb el fet que realitzem sortides amb bastanta regularitat, 

  

 ens va dur a pensar que podríem utilitzar-les per a obtenir i enregistrar dades ornitològiques d’interès per poder respondre a la manca d’informació actual.

En aquest sentit neix el Projecte Plomes Al Mar. Es tracta d’un projecte que té com objectiu principal obtenir el major nombre de dades possible, de les diferents espècies d’ocells que trobem al llarg de tot l’any a les costes del Garraf. La intenció és poder conèixer quines especies es poden observar al llarg de l’any, en quins moments les podem trobar, ja que també és una zona important d’hivernada d’algunes espècies, quins habitats ocupen i les quantitats en que estan presents.

Objectius

Moltes espècies d’ocells utilitzen la costa central catalana. Algunes ho fan com a espècies residents i/o reproductores a la zona, però també és una àrea important per espècies que passen l’hivern a les nostres aigües. Mitjançant aquest estudi, volem aconseguir dades d’aquestes aus i les seves poblacions. Els objectius principals són:

  • Quines espècies d’aus trobem al llarg de l’any?
  • Com es distribueixen dins l’àrea d’estudi?
  • En quins moments arriben i marxen les espècies en migració?
  • Quin nombre d’individus trobem? Aquest varia al llarg dels anys?
  • Totes aquestes dades volem que serveixin per donar a conèixer també la riquesa ornitològica del mar Mediterrani.

Àrea d'estudi

L’àrea d’estudi és la mateixa que s’utilitza en el Projecte Foto-identificació, i es localitza a la costaen aigües davant les comarques del Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès, a la zona situada entre les poblacions de Castelldefels Gavà i Segur de Calafell i una distància d’entre 5 i 12 milles de la costa. S’aprofitaran les mateixes sortides de mostreig de cetacis del Projecte de Foto-identificació per poder obtenir aquestes dades sobre les diferents espècies d’aus.

 

Mètodes

Es tracta d’un projecte no invasiu que basa el seu funcionament en la presa de dades geogràfiques, ambientals i de les espècies observades. Les sortides es realitzen en embarcacions de vela, tot i que la navegació sempre és a motor.