Recerca

Projecte Ulls al Mar

Totes les espècies de cetacis del Mediterrani apareixen en la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) sota diferents estatus de conservació, 2 d’elles en perill d’extinció, 3 vulnerables i per les 3 restants les dades són insuficients per establir amb precisió el seu estat de conservació. Nombrosos estudis han estat publicats recentment en el Mediterrani occidental, però aquests s’han centrat sobretot en aigües del mar Ligur o aigües italianes i les dades sobre la distribució o abundància d’aquests espècies en el litoral català són més aviat escassos i estan basats en la seva major part 

  

 en estudis realitzats a la fi del segle passat. Recentment, s’ha creat d’una Zona Especialment Protegida d’Importància per al Mediterrani, coneguda com el Corredor de Cetacis del Mediterrani, que engloba aquelles aigües que es troben entre la península ibèrica i les Illes Balears.

Considerem que aquest nou projecte complementari al projecte de Foto-Identificació pot ajudar-nos a augmentar els nostres coneixements sobre les espècies de cetacis que habiten en les nostres aigües, sobretot en aquelles més costaneres.

Objectius

El projecte Ulls al Mar ofereix una gran oportunitat per a la recol·lecció de dades sobre les diferents espècies de cetacis i té els objectius següents:

  • Obtenció de dades sobre la presència de cetacis en aigües costaneres.
  • Obtenció de dades sobre presència d’embarcacions.
  • Potenciar la participació ciutadana en la presa de dades.

Àrea d'estudi

L’àrea d’estudi està centrada a la costa catalana central, on s’han establert diferents punts d’observació entre les costes del Garraf, Baix Llobregat i Barcelonès.

Mètodes

El mètode d’observació es basa en la recollida de dades (ambientals i d’albiraments) des de terra que es realitzaran en diversos punts d’observació mitjançant la utilització de telescopis terrestres i binocles de diferents augments.