Educació

Cursos de formació

Navegació responsable

Objectius del curs

  • Descobrir les espècies de cetacis presents al litoral català
  • Conèixer les pràctiques de navegació amb cetacis que regula el  Reial Decret 1727/2007

Durada

2 hores de part teòrica